Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

In ruil voor een inhouding op het brutoloon gedurende 24 maanden, ontvangen werknemers een computer. Omdat de verlaging van het brutoloon niet doorwerkt naar andere gerelateerde looncomponenten, zijn premies verschuldigd over de inhoudingen. Hierdoor is de verstrekte computer niet premievrij, hetgeen wel de bedoeling was.

PC-regeling niet premievrij uit te voeren

Feiten

Werkgever X heeft een aantal werknemers een computer verstrekt. De werknemers betalen de aankoopsom aan X door inhouding gedurende 24 maanden van een deel van het brutoloon. Over dit deel van het brutoloon houdt X geen loonheffingen in. Voor de hierover niet-ingehouden premies werknemersverzekeringen legt het UWV een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren