Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

X BV past ook op de werknemers die 12 dagen of minder per maand werken, de maandtabel toe, terwijl zij niet aannemelijk weet te maken dat deze werknemers ieder week werken. De Belastingdienst corrigeert de ingehouden loonheffing dan ook door toepassing van de dagtabel op de uitbetaalde lonen.

Toepassing maandtabel in plaats van dagtabel levert naheffingsaanslag op

Feiten

X BV leent personeel uit aan andere bedrijven. De werknemers ontvangen vrijwel altijd een netto-uurloon van € 6,13. Tussen X en haar werknemers zijn geen minimum- of maximumaantal te werken uren overeengekomen. Voor de bepaling van de in te houden bedragen past X

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren