Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
In artikel 4 van Coördinatiewet sociale verzekering (CSV) wordt het begrip loon omschreven in de zin van de socialeverzekeringswetten: Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten. Artikel 6, eerste lid, onder k van de CSV maakt een uitzondering voor de onkostenvergoeding. Dit artikel bepaalt dat vergoedingen niet tot het loon behoren, voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van de kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Een instantie die bloed inzamelt maakt daarbij gebruik van vrijwilligers. Om te beoordelen of deze instantie verzekeringsplichtig is ten aanzien van die vrijwilligers moet worden bepaald of er sprake

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren