Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De Belastingdienst heeft de aan X opgelegde verzuimboete, wegens de te late betaling van loonbelasting/premie volksverzekeringen gematigd wegens financiële omstandigheden. Hof Arnhem matigt de boete nog verder omdat er naar haar oordeel verzachtende omstandigheden zijn.

Matiging boete vanwege verzachtende omstandigheden

Feiten

X heeft voor het tijdvak augustus 2004 tijdig aangifte gedaan ter zake van de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Hij betaalt de verschuldigde afdracht over deze maand zijnde € 9.677, echter te laat. Daarom is een verzuimboete opgelegd ten bedrage van 10% van het niet (tijdig) afgedragen bedrag, zijnde € 967. Dit geldt ook voor de afdracht omzetbelasting over deze maand van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren