Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De 30%-vergoedingsregeling is ook van toepassing op een ontslagvergoeding, ondanks dat het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting slechts spreekt over 'loon uit tegenwoordige dienstbetrekking'.

30%-regeling geldt ook voor gouden handdruk

Feiten

A treedt op 1 november 1996 in dienst als managementdirector bij X BV. Tot en met 1 november 2006 heeft hij recht op toepassing van de 30%-regeling (voor 2001: de 35%-regeling). Per 31 maart 2001 wordt de arbeidsovereenkomst tussen A en BV X ontbonden en A krijgt een ontslagvergoeding (= loon uit vroegere dienstbetrekking) van bijna f 900.000. BV X is van mening dat deze gouden handdruk ook meetelt als loon bij

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren