Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020
  • Taakgebieden: OR-communicatie

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De werkgever is verplicht om op het uitbetaalde loon de volgende loonheffingen in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst:

  1. de loonbelasting;

  2. de premies voor de volksverzekeringen (pvv), en;

  3. de premies voor de werknemersverzekeringen;

  4. de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).  

Wie is eigenlijk verplicht deze loonheffingen in te houden en af te dragen? Dat is voor de loonbelasting de zogenoemde inhoudingsplichtige en voor de premies voor de volksverzekeringen (pvv) en de werknemersverzekeringen de zogenoemde premieplichtige. Een inhoudingsplichtige is veelal ook premieplichtige voor de volksverzekeringen (pvv) en de werknemersverzekeringen, of een van beide verzekeringen. De inhoudingsplichtige en de premieplichtige komen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren