Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Werkgeversbijdrage

Werkgevers mogen belastingvrij voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen een bijdrage leveren aan het levensloopsparen van de werknemer. Over de bijdrage zijn evenmin premies voor de Zvw en premies voor de werknemersverzekeringen verschuldigd.

De werkgever is niet verplicht om financieel bij te dragen. Maar mocht hij het doen, dan zijn er voorwaarden aan zijn bijdrage verbonden. Deze zijn:

    De werkgeversbijdrage overschrijdt samen met de stortingen uit het loon van de werknemer (zijn eigen bijdrage) niet de 12%-van-het-loon-grens. De werkgever moet een zelfde bijdrage verstrekken aan de werknemers die niet meedoen aan de levensloopregeling. Voor hen behoort deze bijdrage uiteraard tot het belaste

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren