Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Maximaal te sparen

Zoals al in Fiscale beperkingen en voorwaarden is vermeld, zijn er twee grenzen aan het te sparen geld. Jaarlijks mag maximaal 12% van het jaarloon in geld worden gespaard en daarnaast geldt als grens dat de totale spaarpot niet meer mag zijn dan 210% van het jaarloon.

Let op

Het maximum van 12% van het jaarloon geldt niet voor de werknemers die op 1 januari 2005 reeds 50 waren, maar nog geen 55 jaar (zie paragraaf 3.3.4.3). Tevens geldt het 12% maximum niet als het eventueel vrijkomende prepensioenkapitaal in de levensloopregeling wordt gestort (zie 12%-grens).

210%-grens

Peildatum voor

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren